Centro Cívico “Can Cabot”

El projecte proposa la rehabilitació de l’antiga casa noucentista de Can Cabot per convertir-la en un centre cívic i d’associassionisme així com la construcció d’una sala polivalent per a 300 persones i els seus serveis annexes.

El proyecto propone la rehabilitación de la antigua casa neocentista de Can Cabot para convertirla en un centro cívico y de asociacionismo así como la construcción de una sala polivalente para 300 personas y sus servicios complementarios.