Vivienda protegida en Lleida

Concurs: 73 habitatges de protecció oficial al Pla Parcial Sur 2 de Lleida

Concurso: 73 viviendas de protección oficial al Plan Parcial Sur 2 de Lérida

> Autors: Teresa Carrera, Pau Forns, Gerard Martínez, Jaume Farreny, Maite Sainz de la Maza i Joan Ramon Garcia