Vivienda protegida en Vallcarca

Concurs: 15 habitatges de protecció oficial a Vallcarca

Concurso: 15 viviendas de protección oficial en Vallcarca

2º PREMI > Autors: Adrián Mallol i Joan Ramon Garcia