Vela Club & Fitness

Reforma i canvi d’ús d’un modern edifici d’oficines per tal de convertir-lo en un gimnàs equipat amb les últimes tecnologies i amb el millor material esportiu.

Reforma y cambio de uso de un moderno edificio de oficinas para convertilo en un gimnasio equipado con las últimas tecnologías y el mejor material deportivo.